Strona 1 z 1

[MOC] SW Ghost MOD - Segway

: 2017-03-16, 10:41
autor: romkoo
W miniony weekend pod³uba³em troszkê i wyszed³ mi Segway. Niestety nie uda³o mi siê pokonaæ grawitacji, z ty³u znajduje siê klocek, który pozwala staæ pojazdowi w pionie.
Obrazeksegway1 by Maciej Ramlo, on Flickr

Segway przygotowany dla szturmowców, zosta³ dostosowany do du¿ego ruchu w korytarzach gwiazdy ¶mierci: zainstalowanie kierunkowskazów i ¶wiate³ mijania.
Obrazeksegway2 by Maciej Ramlo, on Flickr

W tylnej czê¶ci posiada g³o¶niki wykorzystywane do szerzenia propagandy imperium, a tak¿e ¶wiat³o cofania.
Obrazeksegway3 by Maciej Ramlo, on Flickr