[MOC] Billboard

Adventurers, Castle, HP, Ninja, Pirates, Western, WWII, Vikings

Moderator: Mod Team

Autor
Wiadomość
romkoo
VIP
Posty: 687
Rejestracja: 2016-11-12, 10:54
Lokalizacja: Gdańsk
HELF: Romkoo
: romkoo

   

[MOC] Billboard

#1 Post autor: romkoo »

Na wystawê w Pszczynie, do makiety Steampunk, zbudowa³em 2 wyspy. Do pierwszej wyspy (ha³da wêgla i zbiorniki z wod±) zg³osi³em siê jak BHs rozpocz±³ projekt. Pod wp³ywem g³osów, ¿e na ka¿dej z wysp dobrze aby by³o co¶ ruchomego, zrodzi³ mi siê projekt w g³owie drugiej wyspy, a dok³adnie miniwysepki z billboardem.
W ma³ym budyneczku z piecem i zbiornikiem wody t³oki ciê¿ko pracuj± aby wprawiæ w ruch mechanizmy ruchomej reklamy. Para nieustannie bucha z rozgrzanego jego brzucha ;)
Nad wysepk± nieustannie unosi siê dym a z plakatów wszyscy mog± przeczytaæ co obecnie wyprawia siê w mie¶cie :) Ka¿da usterka usuwana jest w b³yskawicznym tempie przez pracowitych in¿ynierów z Laputy.

Poni¿ej kilka fotek.
ObrazekLaputa Flying city. Steampunk theme at Pszczyna 2018. by Maciej Ramlo, on Flickr

ObrazekLaputa Flying city. Steampunk theme at Pszczyna 2018. by Maciej Ramlo, on Flickr

ObrazekLaputa Flying city. Steampunk theme at Pszczyna 2018. by Maciej Ramlo, on Flickr

ObrazekLaputa Flying city. Steampunk theme at Pszczyna 2018. by Maciej Ramlo, on Flickr

i filmik.
ObrazekBillboard. Laputa flying city. Steampunk. by Maciej Ramlo, on Flickr

A tak wysepka wygl±da³a na tle ca³ej makiety:
ObrazekLAPUTA Pszczyna 2018 by Maciej Ramlo, on Flickr

Awatar użytkownika
--pg--
VIP
Posty: 190
Rejestracja: 2015-07-13, 19:30
Lokalizacja: Kraków

#2 Post autor: --pg-- »

To był (a może wciąż jest) znakomity model wystawowy! Całą wystawę działał, a stojąc na samym rogu stołu przyciągał wzrok zwiedzających i lugpolowiczów. Poza tym jest to przykład MOC-a, że nie musi być duży, aby był udany.
Ostatnio zmieniony 2018-09-05, 23:08 przez --pg--, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Jaco3011
Posty: 240
Rejestracja: 2016-09-07, 17:03
Lokalizacja: Kielce / Kraków
HELF: ---
Kontakt:

 

#3 Post autor: Jaco3011 »

Pozytywnie się wyróżnia. Nielegowe banery miłe dla oka.

Ostatnio zmieniony 2018-09-05, 21:52 przez Jaco3011, łącznie zmieniany 2 razy.
"Kim jesteśmy? Z czego budujemy? Dokąd to wszystko zmierza?" ~własne
"Człowiek człowiekowi wilkiem, a LEGO LEGO LEGO" ~własne

Jellyeater
VIP
Posty: 2363
Rejestracja: 2014-03-16, 16:34
Lokalizacja: Warszawa
HELF: Proszę uzupełnić
Kontakt:

 

#4 Post autor: Jellyeater »

Ten ruchomy dym był świetny!
Ile by nie było to i tak jest za mało.
Szacunek do klocków, nienawiść do COBI, tak zostałem wychowany.
foto

Greg
VIP
Posty: 199
Rejestracja: 2010-01-21, 13:19
Lokalizacja: Poznań

#5 Post autor: Greg »

--pg-- pisze:To był (a może wciąż jest) znakomity model wystawowy!
W pełni się zgadzam, bardzo udana wysepka :)

romkoo
VIP
Posty: 687
Rejestracja: 2016-11-12, 10:54
Lokalizacja: Gdańsk
HELF: Romkoo
: romkoo

   

#6 Post autor: romkoo »

--pg-- pisze:To by³ (a mo¿e wci±¿ jest) znakomity model wystawowy! Ca³± wystawê dzia³a³, a stoj±c na samym rogu sto³u przyci±ga³ wzrok zwiedzaj±cych i lugpolowiczów. Poza tym jest to przyk³ad MOC-a, ¿e nie musi byæ du¿y, aby by³ udany.
Dziêki, nadal jest :) Planowa³em przywie¼æ na Falkon ale mam kolizjê z wyjazdem s³u¿bowym póki co.
Problem jest z przechowywaniem modelu, a co za tym idzie ci±g³e sk³adanie i rozk³adanie prowadzi do problemów z ko³ami zêbatymi.
Jaco3011 pisze:Pozytywnie siê wyró¿nia. Nielegowe banery mi³e dla oka.
Dziêki. Trochê musia³em siê pobawiæ w paintcie. Do tego zapomnia³em tych plakatów na wystawê i musia³em rano biegaæ po ryneczku i drukowaæ. Pozdrowienia dla Pana ze sklepu papierniczego po drugiej stronie ryneczku, który zapewnia wysokiej jako¶ci wydruk :)
Jellyeater pisze:Ten ruchomy dym by³ ¶wietny!
Dziêki, dok³adnie od tego pomys³u zaczê³a siê budowa ca³ej wyspy z billboardem. Chcia³em osi±gn±æ trochê d³u¿szy ruch w pionie ale niestety ograniczenia w budynku na to nie pozwoli³y.
Greg pisze: W pe³ni siê zgadzam, bardzo udana wysepka :)
Dziêki cieszê siê, ¿e przypad³a do gustu :)

ODPOWIEDZ