[MOC] Tatooine - strefa szabru, rozbity Tie X1 Adv

Aquazone, Mecha, Space, SW, Underground, Bionicle, Hero Factory

Moderator: Mod Team

Autor
Wiadomość
romkoo
Posty: 724
Rejestracja: 2016-11-12, 10:54
Lokalizacja: Gdańsk
HELF: Romkoo
: romkoo

   

[MOC] Tatooine - strefa szabru, rozbity Tie X1 Adv

#1 Post autor: romkoo »

Przedstawiam moj± czê¶æ wspólnej makiety Tatooine, która widziana by³a ju¿ w 3 miejscach ale moj± czê¶æ mog³em wystawiæ dopiero po dotarciu project supportu w Spotykalni Bemowo. Na zdjêciach: Tie X1 Advanced rozbi³ siê na pustyni, gdzie podzia³ siê Vader? .... tego najstarsi ludzie pustyni nie wiedz±. Szaber rozpoczêty, Jawowie w swoim ¿ywiole rozbieraj± wrak na czê¶ci pierwsze, gdzie¶ w piaskowych zaspach czaj± siê ³owcy.
Pierwszy raz budowa³em tak du¿y element makiety i modelowanie piasku bardzo mocno d±³o mi siê we znaki. Ogromne podziêkowania dla Barneiusa za pomoc przy powstawaniu modelu Tie, nie bêdê ukrywa³ ¿e na jego modelu siê wzorowa³em tworz±c t± pracê. Podziêkowania dla Karoliny za chêci i znalezienie czasu aby zrobiæ zdjêcia makiety :)

ObrazekTatooine00 by M, on Flickr

ObrazekTatooine01 by M, on Flickr
Wiêcej zdjêæ w galerii.

meler
VIP
Posty: 422
Rejestracja: 2015-08-26, 15:04
Lokalizacja: Warszawa
HELF: meler

 

#2 Post autor: meler »

Bardzo ciekawy fragment makiety, zastanawiałem się kto to zbudował... i teraz wiem 🙂 Fajnie, że znalazło się dzięki tej pracy więcej akcji na Tatooine. Jest na czym zatrzymać oko. Świetna robota

Jellyeater
VIP
Posty: 2363
Rejestracja: 2014-03-16, 16:34
Lokalizacja: Warszawa
HELF: Proszę uzupełnić
Kontakt:

 

#3 Post autor: Jellyeater »

Tak wyjątkowo widowsikowe to było.
Ile by nie było to i tak jest za mało.
Szacunek do klocków, nienawiść do COBI, tak zostałem wychowany.
foto

Fuku
Posty: 775
Rejestracja: 2015-11-24, 16:10
Lokalizacja: radom/kraków
HELF: Proszę uzupełnić
: fukusaku
Kontakt:

   

#4 Post autor: Fuku »

Bardzo fajnie to wygląda jako całość, jeśli chodzi o szczegóły, to powierzchnia pustyni, skraplacze, wszystko wyglada na dopracowane, ale TIE już wygląda, poza tylnią częścia, jakby był zmontowany na szybko albo zabrakło części, ani kształty ani szczegóły nie bardzo się zgadzają

Awatar użytkownika
eric trax
Administrator
Posty: 2212
Rejestracja: 2011-02-28, 20:30
Lokalizacja: Wrocław
HELF: erictrax
: erictrax

 

#5 Post autor: eric trax »

Fuku pisze:ani kształty ani szczegóły nie bardzo się zgadzają
Ja interpretuje to tak że ciężko aby powyższe rzeczy wyglądały jak wyglądać powinny po tym co TIE zostawił na powierzchni :D

Rzeźba terenu jest super!
Na warsztacie:
- JCB Fastrac 3185 - 50%
- Grimme Varitron 270 - 10%
.

Awatar użytkownika
barneius
Posty: 98
Rejestracja: 2019-02-20, 15:07
Lokalizacja: Łódź
HELF: Proszę uzupełnić
: barneius
Kontakt:

   

#6 Post autor: barneius »

To był zwracający uwagę i bardzo fajny fragment makiety - świetny pomysł na scenkę. Hałdy piachu powstałe po tym jak TIE zarył w powierzchnie wymodelowane są bardzo przekonywująco - wyobrażam sobie, że tak właśnie zadziałałyby prawa fizyki. Szkoda tylko, że zdjęcia nie oddają w pełni tych kształtów. Z kolei nieco rozbebeszony TIE idealnie stroi, bo wpasowuje się w klimat - wiadomo, że Jawowie nie potrzebowali wiele czasu aby rozebrać to i owo.
mocs: rebrickable | pics: flickr

Szygalew
VIP
Posty: 1219
Rejestracja: 2012-10-04, 11:05
Lokalizacja: Tczew
HELF: Proszę uzupełnić

 

#7 Post autor: Szygalew »

Bardzo sympatycznie zarył w glebę. To, że może ciut odbiega od jakichś kształtów oryginału - to nic, nie o to tu chodzi. Pięknie wyszło.

romkoo
Posty: 724
Rejestracja: 2016-11-12, 10:54
Lokalizacja: Gdańsk
HELF: Romkoo
: romkoo

   

#8 Post autor: romkoo »

Dziêkujê wszystkim za komentarze.
meler pisze:Bardzo ciekawy fragment makiety, zastanawia³em siê kto to zbudowa³... i teraz wiem 🙂 Fajnie, ¿e znalaz³o siê dziêki tej pracy wiêcej akcji na Tatooine. Jest na czym zatrzymaæ oko. ¦wietna robota
Dziêki :)
Jellyeater pisze:Tak wyj±tkowo widowsikowe to by³o.
Dziêki :)
Fuku pisze:Bardzo fajnie to wygl±da jako ca³o¶æ, je¶li chodzi o szczegó³y, to powierzchnia pustyni, skraplacze, wszystko wyglada na dopracowane, ale TIE ju¿ wygl±da, poza tylni± czê¶cia, jakby by³ zmontowany na szybko albo zabrak³o czê¶ci, ani kszta³ty ani szczegó³y nie bardzo siê zgadzaj±
Dziêki :) I masz racjê, by³ sk³adany ze wszystkich klocków jakie posiada³em, zakupi³em do niego kilka szt. tylko takich bez których nie da³oby rady po³±czyæ kolejnych modu³ów, specjalnie u¿ywa³em klocków z zestawów Castle w old grey aby nadaæ efektu staro¶ci modelowi. Budowanie statków kosmicznych nie idzie mi totalnie i by³a to swoista próba moich si³ :) Mi natomiast bardzo imponuje jak dok³adnie potrafisz odwzorowywaæ swoje modele :)
eric trax pisze:
Fuku pisze:ani kszta³ty ani szczegó³y nie bardzo siê zgadzaj±
Ja interpretuje to tak ¿e ciê¿ko aby powy¿sze rzeczy wygl±da³y jak wygl±daæ powinny po tym co TIE zostawi³ na powierzchni :D

Rze¼ba terenu jest super!
Dziêki :) ta rze¼ba, jak ju¿ pia³em, to trochê droga przez mêkê ale cieszê siê ¿e przypad³a do gustu ja teraz jak na ni± patrzê to duzo bym pozmienia³, ale to mo¿e w nastêpnym projekcie ;) , tak chcia³em aby wrak by³ wrakiem zniszczony, poobijany itd..
barneius pisze:To by³ zwracaj±cy uwagê i bardzo fajny fragment makiety - ¶wietny pomys³ na scenkê. Ha³dy piachu powsta³e po tym jak TIE zary³ w powierzchnie wymodelowane s± bardzo przekonywuj±co - wyobra¿am sobie, ¿e tak w³a¶nie zadzia³a³yby prawa fizyki. Szkoda tylko, ¿e zdjêcia nie oddaj± w pe³ni tych kszta³tów. Z kolei nieco rozbebeszony TIE idealnie stroi, bo wpasowuje siê w klimat - wiadomo, ¿e Jawowie nie potrzebowali wiele czasu aby rozebraæ to i owo.
Dziêki i jeszcze raz uk³ony w Twoj± stronê za wsparcie :)
Szygalew pisze:Bardzo sympatycznie zary³ w glebê. To, ¿e mo¿e ciut odbiega od jakich¶ kszta³tów orygina³u - to nic, nie o to tu chodzi. Piêknie wysz³o.
Dziêki :), cieszê, ¿e siê podoba.

romkoo
Posty: 724
Rejestracja: 2016-11-12, 10:54
Lokalizacja: Gdańsk
HELF: Romkoo
: romkoo

   

#9 Post autor: romkoo »

Dziêkujê wszystkim za komentarze.
meler pisze:Bardzo ciekawy fragment makiety, zastanawia³em siê kto to zbudowa³... i teraz wiem 🙂 Fajnie, ¿e znalaz³o siê dziêki tej pracy wiêcej akcji na Tatooine. Jest na czym zatrzymaæ oko. ¦wietna robota
Dziêki :)
Jellyeater pisze:Tak wyj±tkowo widowsikowe to by³o.
Dziêki :)
Fuku pisze:Bardzo fajnie to wygl±da jako ca³o¶æ, je¶li chodzi o szczegó³y, to powierzchnia pustyni, skraplacze, wszystko wyglada na dopracowane, ale TIE ju¿ wygl±da, poza tylni± czê¶cia, jakby by³ zmontowany na szybko albo zabrak³o czê¶ci, ani kszta³ty ani szczegó³y nie bardzo siê zgadzaj±
Dziêki :) I masz racjê, by³ sk³adany ze wszystkich klocków jakie posiada³em, zakupi³em do niego kilka szt. tylko takich bez których nie da³oby rady po³±czyæ kolejnych modu³ów, specjalnie u¿ywa³em klocków z zestawów Castle w old grey aby nadaæ efektu staro¶ci modelowi. Budowanie statków kosmicznych nie idzie mi totalnie i by³a to swoista próba moich si³ :) Mi natomiast bardzo imponuje jak dok³adnie potrafisz odwzorowywaæ swoje modele :)
eric trax pisze:
Fuku pisze:ani kszta³ty ani szczegó³y nie bardzo siê zgadzaj±
Ja interpretuje to tak ¿e ciê¿ko aby powy¿sze rzeczy wygl±da³y jak wygl±daæ powinny po tym co TIE zostawi³ na powierzchni :D

Rze¼ba terenu jest super!
Dziêki :) ta rze¼ba, jak ju¿ pia³em, to trochê droga przez mêkê ale cieszê siê ¿e przypad³a do gustu ja teraz jak na ni± patrzê to duzo bym pozmienia³, ale to mo¿e w nastêpnym projekcie ;) , tak chcia³em aby wrak by³ wrakiem zniszczony, poobijany itd..
barneius pisze:To by³ zwracaj±cy uwagê i bardzo fajny fragment makiety - ¶wietny pomys³ na scenkê. Ha³dy piachu powsta³e po tym jak TIE zary³ w powierzchnie wymodelowane s± bardzo przekonywuj±co - wyobra¿am sobie, ¿e tak w³a¶nie zadzia³a³yby prawa fizyki. Szkoda tylko, ¿e zdjêcia nie oddaj± w pe³ni tych kszta³tów. Z kolei nieco rozbebeszony TIE idealnie stroi, bo wpasowuje siê w klimat - wiadomo, ¿e Jawowie nie potrzebowali wiele czasu aby rozebraæ to i owo.
Dziêki i jeszcze raz uk³ony w Twoj± stronê za wsparcie :)
Szygalew pisze:Bardzo sympatycznie zary³ w glebê. To, ¿e mo¿e ciut odbiega od jakich¶ kszta³tów orygina³u - to nic, nie o to tu chodzi. Piêknie wysz³o.
Dziêki :), cieszê, ¿e siê podoba.

wielkamucha
Posty: 677
Rejestracja: 2015-01-11, 20:14
Lokalizacja: Piękne Księstwo Warszawskie
HELF: Proszę uzupełnić

 

#10 Post autor: wielkamucha »

To, co zrobiło na mnie największe wrażenie w całej makiecie Tatooine - to właśnie ukształtowanie terenu i te hałdy piachu. Aż się chwilami łapałem na tym, że to jednak tylko na zwykłych baseplate'ach i kończy się na poziomie blatu stołu...

Twój Tie to element najbardziej przyciągający wzrok. Scenka niby niewielka, żadnej walki, "prosty" i nieduży model - w porównaniu z AT-AT czy resztą tych "pancernych kurczaków" - ale bije na głowę całą makietę (wybaczcie Koledzy). Wspaniale wyrzeźbiony ślad na piachu (w dodatku o innym kolorze), zaspy i ułożenie samego myśliwca - coś wspaniałego. Ślady zniszczeń, te "połamania" i pogięcia, zgubione fragmenty... Jako modelarzowi "plastikowemu" bardzo, bardzo mi się podobał :).

Wyobraźcie sobie, jakby nie tkać tam na siłę tej całej bitwy i bazy, tylko dać trochę więcej "pustej" pustyni, takiej bardziej "naturalnej" - i gdzieś na obrzeżach, jakąś schowaną akcję (szturmowców na patrolu, przeszukanie Jawów i ich czołgu, jakaś strzelanina)… To by było coś...

Awatar użytkownika
barneius
Posty: 98
Rejestracja: 2019-02-20, 15:07
Lokalizacja: Łódź
HELF: Proszę uzupełnić
: barneius
Kontakt:

   

#11 Post autor: barneius »

romkoo pisze: Dzięki i jeszcze raz ukłony w Twoją stronę za wsparcie :)
Cała przyjemność po mojej stronie - dzięki za kredyty :)
mocs: rebrickable | pics: flickr

ODPOWIEDZ