Klocki-Zdrój 2008

Over 11 months ago, on the 5th of September 2007, a new topic appeared on LUGPol - the Polish forum for adult fans of LEGO - introducing the idea of building a small city. Our community had existed for over 3 years then, so within the administrators' team we decided it's strong enough to cope with a large, common project. Our LEGO city, we assumed, would consist of individual projects (buildings) created according to precisely set rules. As soon as we knew how many of us would be interested in participating, we estimated that building two blocks of tenement houses was well within our reach. Each of the participants reserved a plot or plots of land for him/herself, thus promising to deliver a model of precisely specified dimensions. Quite soon it became obvious to us, that we should be able to not only build two blocks of tenement houses, but also add some interesting surroundings, including detached buildings, industrial zone, railway station and a double railway line around the entire city, which would eventually grow to over 9 square meters. Builders of the so-called "small architecture", vehicles and greenery - and anything else that's necessary for a decent city - soon volunteered. Of course, we could not forget about the proper name for our city: we quite democratically elected a familiar-sounding name of Klocki-Zdrój (or Brickville, as you could put it in English).

Right from the beginning we knew that world premiere of our work would be held during our summer - and already traditional, I daresay - meeting at the always hospitable Museum of Toys and Play in Kielce. We skipped the general rehearsal, believing, that all the poject's participants would arrive on time, with the buildings they promised to deliver (but, naturally, we also prepared an emergency model - just in case). Friday afternoon, on the 1st of August 2008, the 20 or so builders started to assemble the city. We continued till late night and, after short rest, in the morning. But it was well worth the hard work: facial expressions of the visitors entering the room, where our Perspex-shielded creation already waited, were rewarding enough or even priceless.

We had known even before we started, that our models were to be built for keeps and that Klocki-Zdrój would eventually grow bigger. The real surprise is that we started our bold planning anew right upon returning from Kielce...

Below we present the list of people involved in this project (in alphabetical order).

Ponad jedenaście miesięcy temu, 5 września 2007 roku, na LUGPolu - polskim forum dorosłych miłośników LEGO - pojawił się nowy temat, prezentujący Użytkownikom ideę budowy wspólnego miasteczka. Od powstania naszej społeczności minęły wówczas już ponad trzy lata i uznaliśmy w gronie administratorów, że stanowimy wystarczająco silną grupę, by pokusić się o realizację wspólnego, dużego projektu. Przyjęliśmy założenie, że miasteczko z LEGO, dzieło LUGPolu, będzie sumą indywidualnych prac, wykonanych według precyzyjnie określonych zasad. Ustaliwszy orientacyjną liczbę chętnych do udziału w projekcie zadecydowaliśmy, że możemy sobie pozwolić na zabudowanie dwóch kwartałów kamienicami. Każdy z chętnych użytkowników zarezerwował parcelę (albo parcele) dla siebie, tym samym zobowiązując się do wykonania modelu o ustalonych wymiarach. Szybko okazało się, że będziemy w stanie zabudować nie tylko dwa kwartały kamienic, ale także ich otoczenie, dodając budynki w mniej zwartej zabudowie, strefę przemysłową oraz linię kolejową wokół całej makiety, która ostatecznie miała zająć obszar ponad 9 m2 . Znaleźli się też chętni do stworzenia tzw. małej architektury, pojazdów, zieleni miejskiej - wszystkiego, czego potrzeba miastu. Nie zapomnieliśmy też o nazwie - w demokratycznych wyborach zdecydowaliśmy się na swojsko brzmiącą nazwę Klocki-Zdrój.

Od początku wiedzieliśmy, że premiera naszego dzieła odbędzie się podczas letniego - tradycyjnego już - spotkania w gościnnych progach kieleckiego Muzeum Zabawek i Zabawy. Próby generalnej nie było; wierzyliśmy, że wszyscy zjawią się z budynkami, które zobowiązali się stworzyć (choć oczywiście na wszelki wypadek przygotowaliśmy zapasową kamienicę). W piątkowe popołudnie, 1 sierpnia 2008 roku, w mniej więcej dwudziestoosobowym gronie budowniczych rozpoczęliśmy składanie naszej makiety. Prace kontynuowaliśmy do późnej nocy i rankiem następnego dnia. Warto było się trudzić: wyraz twarzy widzów wchodzących do sali z otoczoną pleksiglasowymi płytami makietą był dla nas wystarczającą nagrodą.

Wiadome było, że nasze modele pozostaną z nami na dłużej, że Klocki-Zdrój będą się rozrastać. Nie wiedzieliśmy tylko, że konkretne plany rozwoju zaczniemy snuć już nazajutrz po powrocie z Kielc...

Poniżej prezentujemy listę osób zaangażowanych w ten projekt (kolejność alfabetyczna).

Benny80
Borys Szymański
Ciamek
dmac
dzulian
Hippotam
Iskra
Jerac
Jonder_qind
Kris Kelvin
Kubrick
Lomero
Maciej Drwięga
Makorol
Mikolaj
Misterzumbi
Mkur
munshun
Nexus 7
Piotrek builder
Pit
Robson1903
Smyk
Szarikm
Szww
trubal
V1

Also special thanks to all people who helped in putting together the city ! You did great !

The official gallery of Klocki-Zdrój you can find here.

Specjalne podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali w składaniu makiety ! Wspaniała robota !

Oficjalna galeria miasteczka.

klocki-zdroj (at) LUGPol.pl