[Zawody] Nowy Regulamin LTTC na sezon 2012

Wszystko co związane z / everything about LEGO Truck Trial, Cross Country, Truck Racing, Outdoor Car Racing

Moderatorzy: BJ, Blaha, Atros, ManiekManiak, omen, Mod Team

Autor
Wiadomość
Awatar użytkownika
Emilus
Adminus Emeritus
Posty: 1460
Rejestracja: 2007-08-26, 19:58
Lokalizacja: Polska
brickshelf: Emilus
Kontakt:

 

[Zawody] Nowy Regulamin LTTC na sezon 2012

#1 Post autor: Emilus »

Zmiany w stosunku do wersji zeszłorocznej, pogrubione.
LUGPol Truck Trial Championship

R E G U L A M I N


1. Postanowienia ogólne

1.1. Podstawa zawodów
LUGPol TTC to impreza o charakterze cyklicznych happeningów, podczas których uczestnicy odpowiadają sami za siebie. Wyścigi odbywają się w miejscach publicznych i ogólnodostępnych. Udział w spotkaniach jest dobrowolny, a uczestnicy zobowiązują się przestrzegać poniższego regulaminu.
LUGPol TTC to wyścigi zdalnie sterowanych modeli pojazdów terenowych wykonanych z klocków Lego. Odbywają się one na wytyczonych trasach składających się z odcinków ograniczonych bramkami. Celem zawodów jest sprawdzenie umiejętności obchodzenia się z pojazdem oraz mobilności modelu na torze terenowym. Kwestie szczegółowe reguluje regulamin zawodów.

1.2. Zgłoszenie i uczestnictwo
Zgłoszenia woli uczestnictwa w zawodach należy dokonać u sędziego głównego (zależnie od rajdu, będzie podawane, do którego z sędziów głównych dokonywać zgłoszeń) na 3 dni przed datą rajdu. Uczestnik jest zobowiązany do podania swojego pseudonimu oraz wymaganych danych pojazdu (oryginału oraz modelu). Zakwalifikowanie do zawodów poprzedza weryfikacja podanych parametrów na miejscu przed rajdem oraz zgodności pojazdu z regulaminem.
Adres do zgłoszeń pojazdów : L_T_T_C@wp.pl

1.2.1. Sędziami głównymi zawodów LUGPol TTC są: Emilus, TT, Lomero oraz 3dom.

1.3. Dane zgłoszeniowe:
- marka i model pierwowzoru,
- układ i liczba cylindrów silnika pierwowzoru,
- długość pierwowzoru (mierzona od przedniego zderzaka lub inaczej - patrz dalej w regulaminie, do ostatniej osi),
- szerokość pierwowzoru,
- wysokość pierwowzoru,
- rozstaw osi pierwowzoru,
- skala modelu (od 1:12 do 1:14), oraz jego wymiary,
- średnica opony,
- silniki napędowe (numer katalogowy i liczba),
- materiały referencyjne (zdjęcia, schematy) w formie umożliwiającej porównanie modelu z rzeczywistym pojazdem.
-NICK z forum lub inny.

1.4. Sędziowanie zawodów
Zawody sędziowane są przez minimum dwie osoby, wyznaczone przed rajdem, przez sędziów głównych. Sędziowie wyznaczeni na rajd dopuszczają pojazdy do startu, oceniają przejazd, mają również prawo do zmiany decyzji. Dodatkowo, są wyznaczane kolejne osoby do pomocy w innych sprawach związanych z organizacją i prowadzeniem zawodów.

1.5. Plasowanie
Kolejność startu na pierwszej sekcji jest ustalana poprzez losowanie przed rozpoczęciem zawodów. Uczestnik winien być gotowy do startu natychmiast po otwarciu sekcji. W przypadku rezygnacji ze startu zawodnik ma obowiązek powiadomić o tym sędziego. Uzyskane w danej sekcji wyniki przejazdu są odwrotnie proporcjonalne z kolejnością startu w następnej sekcji, tak więc zawodnik uzyskujący pierwszy wynik przejazdu w danej sekcji, w następnej startuje jako ostatni.
2. Pojazd

2.1. Dopuszczalne rodzaje pojazdów i ich ciężar
Dopuszczalne są ciężarówki i transportery wojskowe (pod warunkiem demontażu uzbrojenia), dwuosiowe i wieloosiowe (z lub bez przegubu), przystosowane do jazdy terenowej.
Niedopuszczalne są motocykle, quady i pojazdy gąsienicowe oraz pojazdy nieprzystosowane do jazdy terenowej. Niedopuszczalne są pojazdy ze sterowaniem czołgowym.

2.2. Wymagania ogólne pojazdu:
- wygląd rzeczywistego pojazdu;
- skala między 1:12 a 1:14;
- wszystkie koła muszą być napędzane;
- wszystkie osie muszą mieć pracujące zawieszenie
- liczba i układ osi skrętnych muszą być zgodne z oryginałem.
- ciężar własny pojazdu musi wynosić minimum 1,9 kg dla układu 4x4, minimum 2,3kg dla układu 6x6, minimum 2,7kg dla układu 8x8, minimum 3,1kg dla układu 10x10 i minimum 3,5 dla układu 12x12.
- model musi być zdalnie sterowany;
- długość pojazdu nie może przekraczać 75cm

2.3. Dozwolony napęd pojazdu:
- dozwolone są silniki przewidziane w tabeli mocy silników;
- zasilanie może odbywać się z modułu RC, NXT lub zasobników z bateriami;
- zasilanie silników napędowych ze źródła o napięciu większym niż 9V jest niedozwolone.
-Wymagana minimalna sumaryczna moc pojazdu wynosi 1,04W (1 medium lub inne dozwolone silniki o mocy sumarycznej minimalnej wynoszącej 1,04W).

Tabela mocy silników
Typ silnika Moc mechaniczna
2838 0,9W
71427 0,58W
43362 0,51W
5292(RC) 2,38W
47 154 0,74W
NXT 2,03W
PF Medium 1,04W
PF XL 2,21W
(Sporządzone na podstawie: www.philohome.com/motors/motorcomp.htm

2.4. Dopuszczalne koła pojazdu:
- koła muszą pasować skalą oraz stylem do przygotowanego pojazdu;
- wszystkie koła LEGO są dopuszczalne

2.5. Elementy wymagane w ciężarówkach
Każda ciężarówka lub transporter wojskowy, dopuszczona do zawodów LUGPol TTC, musi posiadać:
- Kabinę zbieżną z oryginałem, a w niej lite drzwi, dach, ściana tylna i podłoga (o ile występują w pierwowzorze)
- Lusterka boczne (o ile występują w pierwowzorze)
- Wycieraczki (o ile występują w pierwowzorze)
- Otwierane drzwi w kabinie (o ile występują w pierwowzorze)
- Kierownicę (o ile występuje w pierwowzorze)
- Deskę rozdzielczą z zegarami (o ile występuje w pierwowzorze)
- Dźwignię zmiany biegów (o ile występuje w pierwowzorze)
- Fotele (o ile występują w pierwowzorze)
- Pracującą atrapę silnika tłokowego zgodną co do układu i umiejscowienia z pierwowzorem. Atrapa w aucie napędzanym jednym silnikiem, może być nim zastąpiona (czyli silnik napędowy w miejscu atrapy), a w aucie napędzanym więcej niż jednym silnikiem, może być zastąpiona co najmniej jednym z nich. Pod atrapą (lub silnikiem), podłoga w kabinie nie jest wymagana. Brak atrapy lub silnika/silników napędowych w wymaganym miejscu, skutkuje karą do przelicznika -0,15.
- Osłoniętą przestrzeń za kabiną, o szerokości min. 90% szerokości auta oraz zderzak przedni lub jego substytut (uzgodniony wcześniej z sędziami). Jeśli zderzak nie spełnia 90% to długość mierzona będzie od pierwszego miejsca spełniającego 90%, szerokości między zderzakiem a pierwszą osią, sprawdzane od strony zderzaka. W przypadku węższej niż 90% szerokości auta, osi przedniej (zbudowanego zgodnie ze skalą wymaganą przez regulamin), długość będzie mierzona od osi przedniej. Przestrzeń za kabiną ma być zasłonięta klockami, plandeką materiałową lub tekturową, do wysokości maksymalnej równej dachowi kabiny i wypełniająca (poza wieżami) większość długości przestrzeni za kabiną pojazdu, do ostatniej osi.
W przypadku zbudowania ciężarówki z płaską paką znajdującą się na wysokości zgodnej ze skalą, dopuszczalne jest wykonanie z np. osiek obrysu paki, bez okrywania jej klockami/tekturą/materiałem.

Ciężarówka startująca w zawodach LUGPol TTC musi nadto spełniać wymogi dotyczące widocznych kabli, zgodnie z zasadami:
- Patrząc z boku auta, to co wystaje nad podłogę paki (góra dla plandeki) nad powierzchnię ramy między kabiną a paką oraz nad kabinę, jest kablem widocznym.
- Patrząc od przodu, to co wystaje poza obrys bryły przestrzennej, opartej bokami na zewnętrznej powierzchni opon, dla zwieszenia tatrowego przy kołach ustawionych prostopadle do podłoża, a przodem i tyłem poza koniec mostu (ma znaczenie kąt zakończenia mostu, ew. ślizg) jest kablem widocznym.
Oczywiście kabel wystający poza najniższy punkt ramy/mostu, w dół jest także kablem widocznym.
- Patrząc do wnętrza kabiny, to co wystaje wewnątrz kabiny i jest kablem i jest niczym nie zasłonięte, jest kablem widocznym.

2.6. Obostrzenia
Niedozwolone regulaminowo są elementy "nie-Lego" oraz elementy modyfikowane.
Dozwolone jest używanie nieoryginalnych sznurków (o zbliżonej do oryginalnych grubości), gumek (np. jako pasków transmisyjnych i innych), tkaniny i tektury w celu wykonania plandeki, sprężyn o podobnej charakterystyce do sprężyn LEGO a także telefonów komórkowych do sterowania bluetooth.

2.7. Współczynnik
Współczynnik jest parametrem zależnym od: masy, mocy, długości pojazdu oraz liczby i rozstawu osi, liczby i układu osi skrętnych, a także obecności przegubu.
Współczynnik wyliczony zostaje według dodatkowego arkusza (opisanego na funkcjach cząstkowych), załączonego w oddzielnym pliku.

3. Przebieg zawodów

3.1. Reguły wyznaczania sekcji
-Odległość między bramami nie może być mniejsza niż 150% długości najdłuższego startującego pojazdu. Zapis ten nie dotyczy fragmentów trasy bez zakrętów – w takich miejscach bramki mogą być rozstawiane gęściej.
-Szerokość bram nie może być mniejsza niż 110% najszerszego startującego pojazdu.
-Największa dopuszczalna wysokość progu pionowego 5 cm.
-Każda sekcja powinna zawierać minimum 1 zakręt po kątem 180st. lub większym.

3.2. Reguły jazdy w sekcji
Przygotowany do startu pojazd winien stać swoim obrysem bezpośrednio przed linią wyznaczoną przez bramę startową pierwszej sekcji. Cały teren wewnątrz ograniczeń sekcji może być użytkowany do jazdy. Każda sekcja zaliczana jest do przejechanych, o ile przednia oś pojazdu przekroczyła wytyczoną linię graniczną sekcji.

3.3. Klasyfikacja
Do ustalenia kolejności na poszczególnych odcinkach służy „współczynnik" (patrz pkt 2.7), który jest dzielony przez czas przejazdu odcinka powiększony o ewentualne „kary czasowe" (patrz pkt 3.3 Tabela kar).

Punkty na odcinkach są naliczane według następujących zasad:
MIEJSCE PUNKTY
1 10pkt
2 8pkt
3 6pkt
4 5pkt
5 4pkt
6 3pkt
7 2pkt
8 1pkt

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 2 lub więcej zawodników (remis) punkty będą przyznawane według poniższego schematu:

MIEJSCE PUNKTY
1 10pkt
2 8pkt
2 8pkt
2 8pkt
5 4pkt
Itd.

Zawody wygrywa zawodnik, który w sumie uzyskał najwięcej punktów na wszystkich odcinkach.
Do ukończenia zawodów wymagane jest uzyskanie czasu z przejazdu przynajmniej jednej sekcji.

3.4. Tabela kar:
Skrót Opis wykroczenia +% czasu przejazdu

S - Serwis:
- dozwolone są prace serwisowe,
- dozwolone jest przemieszenie pojazdu podczas napraw, jednak przed wznowieniem przejazdu pojazd musi zostać ustawiony w miejscu awarii
- każdemu zawodnikowi przysługuje tylko jeden „serwis” na każdą sekcję. +100%
D - Dotknięcie chorągiewki, ale przejechanie po jej właściwej stronie, czyli przez bramkę. +20%
Z - Zniszczenie chorągiewki - (o ile nie uniemożliwia pokonania przeszkody, czyli co najmniej jedna strona pojazdu porusza się po wyznaczonej trasie. Nie spełnienie tego warunku równoważne jest z niezaliczeniem sekcji) . +35%
R „Ręka boga", czyli każdy kontakt zawodnika z pojazdem (np. podtrzymywanie);
Pojazd można:
- przemieścić o 20cm,
- obrócić; niedozwolone jest obrócenie pojazdu o więcej niż 90 stopni,
- każdemu zawodnikowi przysługuje tylko jedna „ręka boga” na każdą sekcję. +100%

Naliczone kary zaokrągla się do pełnych sekund.
Zawodnik jest zobowiązany do dokonania serwisu w momencie, gdy uszkodzenia pojazdu spowodują zniekształcenie jego geometrii (w tym geometrii bryły kabiny). Na czas prac obsługowych (naprawy pojazdu, ustawienia pojazdu po przewrotce, ustawienia pojazdu po rolce, „ręki boga”) pomiar czasu zostaje zatrzymany. W sytuacji przewrotki i naprawy, zawodnik schodzi z trasy (ustępując miejsca na trasie), miejsce awarii zostaje oznaczone i jedzie kolejny uczestnik zawodów. Po ukończeniu jazdy przez kolejną osobę, zawodnik powraca z naprawionym autem i rozpoczyna sekcję od oznaczonego miejsca. Powyższy zapis nie dotyczy każdego pierwszego uczestnika na każdej sekcji. W przypadku nie stosowania się zawodnika do powyższego zapisu sędzia ma prawo zarządzić obowiązkowy „stop czas" na dokonanie niezbędnych napraw.

3.5.Obostrzenia
Przejazd którego czas przekroczy X sekund zostaje przerwany i niezaliczony. X - oszacowany przez sędziów czas, wyznaczony przed startem na podstawie długości i stopnia trudności trasy.

Decyzja wspólna sędziów na temat spraw organizacyjnych i innych dotyczących zawodów, jest ostateczna i niepodważalna.
W sytuacji niepodporządkowania się zawodnika do oficjalnej decyzji sędziów, lub w przypadku utrudniania przez zawodnika sprawnej organizacji zawodów, sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji sekcyjnej tegoż zawodnika.


4. Klasyfikacja generalna sezonu

Klasyfikacja generalna sezonu wyznaczana jest na podstawie sumy wyników uzyskanych na wszystkich rajdach przez danego zawodnika. Cały sezon wygrywa zawodnik, który uzyska największą ilość punktów.
Punkty za pojedynczy rajd są przyznawane według następującej tabeli:
MIEJSCE PUNKTY
1 10pkt
2 8pkt
3 6pkt
4 5pkt
5 4pkt
6 3pkt
7 2pkt
8 1pkt
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów na rajdzie przez 2 lub więcej zawodników (remis) punkty będą przyznawane według poniższego schematu:
MIEJSCE PUNKTY
1 10pkt
2 8pkt
2 8pkt
2 8pkt
5 4pkt
Itd.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej przez 2 lub więcej zawodników (remis) o miejscach będzie decydowała suma małych punktów* uzyskanych w całym sezonie.
*małe punkty – punkty uzyskane na pojedynczej sekcji w trakcie rajdu

5.Postanowienia końcowe

Kwestie nieregulowane powyższym regulaminem będą rozstrzygane przez głosowanie 4 sędziów głównych o takiej samej wadze głosu (patrz punkt 1.2.1.).
Arkusz liczący przelicznik:

office 2010 - http://www11.zippyshare.com/v/46609317/file.html

office 2003 - http://www5.zippyshare.com/v/79961421/file.html
Ostatnio zmieniony 2012-04-10, 21:43 przez Emilus, łącznie zmieniany 11 razy.

ODPOWIEDZ